Tử cung và buồng trứng là 2 cơ quan quan trọng làm nhiệm vụ sinh sản của người phụ nữ. Hiện nay, cứ khoảng 5 người phụ nữ thì có 1 người bị u xơ tử cung.